Personligt avsked

När någon dör är det angeläget att de närmaste får en möjlighet att själva förvissa sig om dödsfallet.
Att se den avlidna direkt efter dödsfallet t.ex. på sjukhuset, på vårdhemmet eller i bostaden är därför
viktigt för de flesta. Att med egna sinnen förnimma döden är ofta det bästa sättet att förstå att någon är död.

Att se den avlidna direkt efter dödsfallet ska däremot inte förväxlas med ett personligt avsked och att se den
avlidna i sin kista. Det förra handlar om att förvissa sig om och förstå att dödsfallet verkligen har skett.
Det senare handlar om en annan slags förvissning, en kontroll av att den avlidna nu kommit till ro i sin sista bädd
och att allt stämmer med det man kommit överens med begravningsbyrån om.

Är det rätt kista?, Är det rätt person i kistan?, Har den avlidna bäddats ner och har den klädsel som man förväntat sig?,
Har den avlidna fått med sig de minnessaker man tänkt sig?

Att ta farväl av den avlidna när han eller hon lagts till ro i sin kista är ett värdefullt led i bearbetningen av sorgen.
På begravningsdagen är man sedan bättre förberedd eftersom man redan sett kistan och vet hur den avlidna har
tagits om hand. Har man inte haft möjlighet att se den avlidna direkt efter dödsfallet är ett personligt avsked än viktigare.

Vi hjälper till att planera ett personligt avsked och kommer även att finnas med på plats.