Omhändertagande

När en person avlider är det sjukvården eller kommunen som har ansvaret för det första omhändertagandet
och för transporten till ett bårhus.

Efter besöket hos oss kommer ytterligare omhändertagande att ske utifrån anhörigas önskemål.
Frågeställningar så som t.ex vilken kista och hur den avlidne skall kläs i egna kläder eller i svepdräkten?
Allt detta går vi igenom på begravningsbyrån.

Kistan kommer sedan att köras till en bisättningslokal där den står i väntan på begravningsdagen.

Vi hjälper även till med långtransporter inom Sverige och utomlands.