Minnesstund

En minnesstund kan vara minst lika viktig som själva begravningsceremonin.

Här ges möjlighet att under något lättare former hålla tal, dela minnen och känna en samhörighet i det avsked man just delat.
Under minnesstunden är det vanligt att man bjuder på någon form av förtäring. Det kan vara allt från kaffe och kaka, tårta
eller till och med en hel middag vid sittande bord.

Lokalen väljer vi utifrån anhörigas önskemål. Man bör ta i bekantande att det kan finnas lokala regler i de fall man väljer
kyrkans församlingssalar så som till exempel alkoholförbud.

Vanligen bjuder man in till en minnesstund i dödsannonsen och får på så vis information om antal gäster genom att släkt
och vänner anmäler sig.