Begravningsceremoni

Kyrklig begravningsceremoni

Det är av stort värde om den avlidne själv uttryckt sina önskemål men det är lika vanligt
att anhöriga ingenting vet. Är den avlidne medlem i Svenska kyrkan, Katolska kyrkan eller
något annat religiöst samfund ser vi det som en viktig ledtråd om inget annat uttryckligen
har uttalats av den avlidne.

Vanligast är att man har en ceremoni runt kistan (den avlidne ligger då nerbäddad i en stängd kista)
men det förekommer även akt med urna (kremationen är redan genomförd och urnan innehåller askan
efter den avlidne) eller akt med fotografi. Här bör man prata ihop sig med sin präst eller borgerliga officiant.

Alternativ 1:
Svenska kyrkan: En religiös begravningsceremoni kan hållas i någon av alla Svenska kyrkans kyrkor,
eller i ett begravningskapell. I samråd med prästen kommer anhöriga överens om ett minnestal
”griftetal”, psalmer, musikstycken och bibeltexter som ritualen ska innehålla, vanligen följer man den ordning
Svenska kyrkan fastställt.

Alternativ 2:
En religiös begravningsceremoni kan hållas i ett begravningskapell men vanligt är att man håller akten i någon
av de kyrkor som det trossamfund man tillhör ställer till förfogande. Till exempel har både Svenska kyrkan och
Katolska kyrkan många vackra kyrkor. Det vanligaste är att man är i sin församlingskyrka i det område där man bor.
Ibland finns det orsaker (t.ex. sommarvistelser eller byte av bostad) som gör att den avlidne har känt närmare
samhörighet med en kyrka utanför sin egen församling och det är i regel inget problem att då hålla en begravningsceremoni
där. I samråd med prästen kommer anhöriga överens om ett minnestal, psalmer, musikstycken och bibeltexter som
ritualen ska innehålla, vanligen följer man den ordning kyrkan fastställt.


Borgerlig begravningscermoni

Alternativet till den religiösa ritualen kallas för en Borgerlig begravningsceremoni.

Här är man fri att utforma akten så som man själv önskar. Vanligt är att man använder sig av ett kapell men man kan
mycket väl välja helt andra lokaler och platser om det är praktiskt möjligt.
Vem som helst får förrätta en borgerlig begravningsceremoni men det kan oftast kännas skönt att använda sig av
någon som är van vid att hålla i ett sådant uppdrag. En borgerlig officiant är behjälplig med att sätta ihop ett programförslag,
skriva ett minnestal och att hjälpa till med att välja ut musik, dikter och andra eventuella texter.

Några exempel på personligt utformad begravning:

• Ceremonin hålls på en båt eller i trädgården.

• Låt den avlidne vara huvudperson på begravningen genom personligt utformad kistdekoration.
Kistan kan dekoreras med golfklubban eller stenar och blommor. Även runt kistan kan en personlig prägel sättas med
fotografier eller något från den avlidnes fritidssysselsättning.

• På minnesstunden kan favoriträtten serveras tillexempel grillat, ärtsoppa med pannkakor och punsch, hamburgare.

• Personligt utformad musik vid ceremoni och minnesstund.